DỊCH VỤ

   DANH MỤC DỊCH VỤ
Hotline: 0936 120 777
Email: info.vktax@gmail.com

   LIÊN HỆ DỊCH VỤ
Email
Tên
Số điện thoại
Tin nhắn
Gửi thông tin

 
DỊCH VỤ TRA SOÁT HOÀN THIỆN BCTC
Hệ thống sổ sách kế toán có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp đều không có một bộ sổ sách chứng từ đầy đủ, hoàn chỉnh. Vì các lý do: thay đổi nhân sự kế toán liên tục, trình độ nhân sự kế toán chưa được vững,... dẫn đến bộ máy kế toán rời rạc, hệ thống sổ sách, chứng từ lộn xộn. Dịch vụ tra soát, dọn dẹp, hoàn thiện sổ sách kế toán của Vikotax sẽ giúp bạn có được một bộ sổ sách chứng từ đầy đủ, đem lại sự an tâm nhất cho bạn trước mỗi kỳ quyết toán thuế.       
  

  
Những vấn đề về hệ thống số sách kế toán các doanh nghiệp thường gặp
  
 Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán lộn xộn, thiếu hụt, có nhiều chứng từ không hợp lệ mà kế toán không biết
 Các chứng từ chưa hoàn thiện, không phản ánh được đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh dẫn đến dễ bị loại chi phí liên quan.
 Chứng từ có nhiều sai sót không phù hợp với các quy định về thuế do chưa kịp thời cập nhật các thông tư nghị định mới nhất về thuế
 Các chi phí không được trừ theo quy định của thuế, nhưng đơn vị vẫn hạch toán dẫn đến bị loại khi quyết toán thuế.
 Việc ghi nhận doanh thu - chi phí chưa đúng thời kỳ dẫn đến việc phải bổ sung doanh thu hoặc loại bỏ chi phí
 Số liệu trong số sách không khớp nhau, các báo cáo được lập tạm thời để đối phó với cơ quan thuế.
 Rất nhiều văn bản hành chính, văn bản pháp lý thiếu, thậm chí là sai nhưng không được phát hiện để xử lý.
  

  
Giải pháp của Vikotax dành cho doanh nghiệp bạn
  
 Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán hiện có của doanh nghiệp
 Tư vấn xử lý các tình huống theo hướng có lợi cho doanh nghiệp
 Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm
 Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu - lãi lỗ
 Bổ sung chứng từ, hồ sơ còn thiếu của doanh nghiệp
 Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ, hạch toán theo đúng chuẩn mực
 Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
 Lập báo cáo tài chính năm đã qua
 Bảo vệ số liệu với cơ quan thuế
  

  
CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ TƯ VẤN VIKO
Địa chỉ văn phòng: P3008, A3 ECOLIFE CAPITOL, 58 Tố Hữu, Hà Nội
Hotline: 0936 120 777
Email: info.vktax@gmail.com

Hệ thống sổ sách kế toán có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp đều không có một bộ sổ sách chứng từ đầy đủ, hoàn chỉnh. Vì các lý do: thay đổi nhân sự kế toán liên tục, trình độ nhân sự kế toán chưa được vững,... dẫn đến bộ máy kế toán rời rạc, hệ thống sổ sách, chứng từ lộn xộn. Dịch vụ tra soát, dọn dẹp, hoàn thiện sổ sách kế toán của Vikotax sẽ giúp bạn có được một bộ sổ sách chứng từ đầy đủ, đem lại sự an tâm nhất cho bạn trước mỗi kỳ quyết toán thuế.       
  

  
Những vấn đề về hệ thống số sách kế toán các doanh nghiệp thường gặp
  
 Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán lộn xộn, thiếu hụt, có nhiều chứng từ không hợp lệ mà kế toán không biết
 Các chứng từ chưa hoàn thiện, không phản ánh được đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh dẫn đến dễ bị loại chi phí liên quan.
 Chứng từ có nhiều sai sót không phù hợp với các quy định về thuế do chưa kịp thời cập nhật các thông tư nghị định mới nhất về thuế
 Các chi phí không được trừ theo quy định của thuế, nhưng đơn vị vẫn hạch toán dẫn đến bị loại khi quyết toán thuế.
 Việc ghi nhận doanh thu - chi phí chưa đúng thời kỳ dẫn đến việc phải bổ sung doanh thu hoặc loại bỏ chi phí
 Số liệu trong số sách không khớp nhau, các báo cáo được lập tạm thời để đối phó với cơ quan thuế.
 Rất nhiều văn bản hành chính, văn bản pháp lý thiếu, thậm chí là sai nhưng không được phát hiện để xử lý.
  

  
Giải pháp của Vikotax dành cho doanh nghiệp bạn
  
 Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán hiện có của doanh nghiệp
 Tư vấn xử lý các tình huống theo hướng có lợi cho doanh nghiệp
 Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm
 Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu - lãi lỗ
 Bổ sung chứng từ, hồ sơ còn thiếu của doanh nghiệp
 Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ, hạch toán theo đúng chuẩn mực
 Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
 Lập báo cáo tài chính năm đã qua
 Bảo vệ số liệu với cơ quan thuế
  

  
CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ TƯ VẤN VIKO
Địa chỉ văn phòng: P3008, A3 ECOLIFE CAPITOL, 58 Tố Hữu, Hà Nội
Hotline: 0936 120 777
Email: info.vktax@gmail.com

Liên hệ với chung tôi để được tư vấn dịch vụ
Liên hệ

Liên hệ với chung tôi
để được tư vấn dịch vụ

Liên hệ
VIKOTAX
Địa chỉ: P3008, A3 ECOLIFE CAPITOL,
58 Tố Hữu, Hà Nội
Hotline: 0936 120 777
Email: info.vktax@gmail.com

19 Tháng Chín 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin