DỊCH VỤ

Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Các giám đốc doanh nghiệp đa phần không phải là người am hiểu về thuế, dẫn đến họ không tìm được giải pháp khi gặp vấn đề quyết toán thuế. Còn kế toán của doanh nghiệp thì đôi khi nghiệp vụ yếu, dẫn đến sai sót là chuyện thường tình. Điều này dẫn tới không ít doanh nghiệp bị xử phạt về thuế khi quyết toán thuế với cơ quan nhà nước.
Do vậy, doanh nghiệp thường tìm công ty dịch vụ quyết toán thuế trọn gói chuyên nghiệp để “khoán” quyết toán thuế. Vừa nhanh gọn lại tiết kiệm nhất cho công ty. Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói sẽ rà soát sổ sách, chứng từ, lên lại tờ khai, và báo cáo thuế. Dẫn tới sẽ hạn chế các sai sót và tối ưu hoá lợi ích kinh tế.
  

Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Hotline: 0936 120 777
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Email: info.vktax@gmail.com
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ TƯ VẤN VIKO
Trao Vững Chắc - Đẩy Vươn Cao
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp

Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Các giám đốc doanh nghiệp đa phần không phải là người am hiểu về thuế, dẫn đến họ không tìm được giải pháp khi gặp vấn đề quyết toán thuế. Còn kế toán của doanh nghiệp thì đôi khi nghiệp vụ yếu, dẫn đến sai sót là chuyện thường tình. Điều này dẫn tới không ít doanh nghiệp bị xử phạt về thuế khi quyết toán thuế với cơ quan nhà nước.
Do vậy, doanh nghiệp thường tìm công ty dịch vụ quyết toán thuế trọn gói chuyên nghiệp để “khoán” quyết toán thuế. Vừa nhanh gọn lại tiết kiệm nhất cho công ty. Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói sẽ rà soát sổ sách, chứng từ, lên lại tờ khai, và báo cáo thuế. Dẫn tới sẽ hạn chế các sai sót và tối ưu hoá lợi ích kinh tế.
  

Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Hotline: 0936 120 777
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp info.vktax@gmail.com
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ TƯ VẤN VIKO
Trao Vững Chắc - Đẩy Vươn Cao
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp

Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói

Quyết toán thuế doanh nghiệp là gì 

Tại sao phải sử dụng dịch vụ quyết toán thuế

Những điều cần biết về dịch vụ quyết toán thuế

Quy trình, thủ tục quyết toán thuế doanh nghiệp

Quyết toán thuế doanh nghiệp là gì 

Quyết toán thuế là việc xác định số liệu liên quan đến các khoản thuế của doanh nghiệp. Đây là công việc mà bất cứ doanh nghiệp nào đi vào hoạt động cũng phải tiến hành. Đây là một việc làm mang tính chất khách quan, đồng thời giữa Doanh Nghiệp và Cơ quan Thuế phải có ”tiếng nói chung”, cùng nhau thống nhất trên cơ sở áp dụng pháp luật về thuế để soát xét về tính hợp lý của hóa đơn chứng từ phản ánh chi phí, doanh thu mà doanh nghiệp đã kê khai.
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp

Quyết toán thuế
doanh nghiệp là gì 
Quyết toán thuế là việc xác định số liệu liên quan đến các khoản thuế của doanh nghiệp. Đây là công việc mà bất cứ doanh nghiệp nào đi vào hoạt động cũng phải tiến hành. Đây là một việc làm mang tính chất khách quan, đồng thời giữa Doanh Nghiệp và Cơ quan Thuế phải có ”tiếng nói chung”, cùng nhau thống nhất trên cơ sở áp dụng pháp luật về thuế để soát xét về tính hợp lý của hóa đơn chứng từ phản ánh chi phí, doanh thu mà doanh nghiệp đã kê khai.
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi làm quyết toán thuế năm

Tiết kiệm
chi phí

Không thất lạc hóa đơn

Mã hóa dữ liệu tiêu chuẩn

Thao tác
đơn giản

Để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp, nhân sự kế toán cần phải chuẩn bị tốt tinh thần để ứng biến linh hoạt với mọi tình huống mà cán bộ thuế đòi hỏi trong quá trình kiểm tra sổ sách. Để việc quyết toán thuế năm diễn ra tốt đẹp, kế toán cần sẵn sàng các loại giấy tờ, chứng từ kèm theo như:
1. Tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp
2. Hoá đơn, chứng từ mua vào, bán ra kèm theo tờ khai đã nộp
3. Tất cả các loại giấy nộp tiền thuế
4. Báo cáo tài chính các năm đã nộp
5. Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN
6. Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/KK
7. Sổ cái các TK theo bảng cân đối số phát sinh
8. Sổ chi tiết các tài khoản liên quan
9. Biên bản đối chiếu công nợ các năm
10. Bảng trích khấu hao TSCĐ và bảng phân bổ CCDC
11. Sổ chi tiết công nợ phải thu
12. Sổ chi tiết công nợ phải trả

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì
khi làm quyết toán thuế năm
Để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp, nhân sự kế toán cần phải chuẩn bị tốt tinh thần để ứng biến linh hoạt với mọi tình huống mà cán bộ thuế đòi hỏi trong quá trình kiểm tra sổ sách. Để việc quyết toán thuế năm diễn ra tốt đẹp, kế toán cần sẵn sàng các loại giấy tờ, chứng từ kèm theo như:
1. Tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp
2. Hoá đơn, chứng từ mua vào, bán ra kèm theo tờ khai đã nộp
3. Tất cả các loại giấy nộp tiền thuế
4. Báo cáo tài chính các năm đã nộp
5. Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN
6. Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/KK
7. Sổ cái các TK theo bảng cân đối số phát sinh
8. Sổ chi tiết các tài khoản liên quan
9. Biên bản đối chiếu công nợ các năm
10. Bảng trích khấu hao TSCĐ và bảng phân bổ CCDC
11. Sổ chi tiết công nợ phải thu
12. Sổ chi tiết công nợ phải trả
Tiết kiệm
chi phí
Không thất lạc
hóa đơn
Mã hóa dữ liệu
tiêu chuẩn
Thao tác
đơn giản

Tại sao phải sử dụng dịch vụ quyết toán thuế trọn gói của VikoTax?

Quyết toán thuế là thủ tục tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành hồ sơ, giấy tờ, chứng từ,… làm việc với cơ quan thuế. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, tốt hơn hết là hạn chế các khoản tiền phạt do thiếu kinh nghiệm, kĩ năng làm việc với cơ quan thuế quản lý. Doanh nghiệp nên suy nghĩ cẩn trọng và sử dụng dịch vụ quyết toán thuế trọn gói.
VikoTax là sự lựa chọn đáng tin cậy cho quý doanh nghiệp trong việc thực hiện các dịch vụ quyết toán thuế trọn gói. Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói của VikoTax sẽ thực hiện gồm các bước sau:
♦ Thu thập thông tin và kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
♦ Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;
♦ Lập các báo cáo quyết toán thuế;
♦ Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập quyết toán thuế. Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ. Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế,…

Tại sao phải sử dụng dịch vụ quyết toán thuế trọn gói của VikoTax?
Quyết toán thuế là thủ tục tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành hồ sơ, giấy tờ, chứng từ,… làm việc với cơ quan thuế. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, tốt hơn hết là hạn chế các khoản tiền phạt do thiếu kinh nghiệm, kĩ năng làm việc với cơ quan thuế quản lý. Doanh nghiệp nên suy nghĩ cẩn trọng và sử dụng dịch vụ quyết toán thuế trọn gói.
VikoTax là sự lựa chọn đáng tin cậy cho quý doanh nghiệp trong việc thực hiện các dịch vụ quyết toán thuế trọn gói. Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói của VikoTax sẽ thực hiện gồm các bước sau:
♦ Thu thập thông tin và kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
♦ Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;
♦ Lập các báo cáo quyết toán thuế;
♦ Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập quyết toán thuế. Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ. Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế,…

Bảng Báo Giá Dịch Vụ

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI- TƯ VẤN SẢN XUẤT – GIA CÔNG

XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT- SỬA CHỮA

Không phát sinh

200,000

Dưới 10 chứng từ

1,000,000

2,000,000

3,000,000

Từ 11 đến 20 chứng từ

1,500,000

2,500,000

4,000,000

Từ 21 đến 30 chứng từ

2,000,000

3,000,000

5,000,000

Từ 31 đến 50 chứng từ

2,500,000

3,500,000

5,000,000

Từ 51 đến 70 chứng từ

3,000,000

4,000,000

7,000,000

Từ 71 đến 100 chứng từ

3,500,000

4,500,000

8,000,000

Từ 101 đến 150 chứng từ

4,000,000

5,000,000

9,000,000

Từ 151 đến 200 chứng từ

5,000,000

5,500,000

10,000,000

Trên 201 chứng từ

Thỏa thuận

Bảng Báo Giá Dịch Vụ

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT

XÂY DỰNG

Không phát sinh

200,000

Dưới 10 chứng từ

1,000,000

2,000,000

3,000,000

Từ 11 đến 20 chứng từ

1,500,000

2,500,000

4,000,000

Từ 21 đến 30 chứng từ

2,000,000

3,000,000

5,000,000

Từ 31 đến 50 chứng từ

2,500,000

3,500,000

5,000,000

Từ 51 đến 70 chứng từ

3,000,000

4,000,000

7,000,000

Từ 71 đến 100 chứng từ

3,500,000

4,500,000

8,000,000

Từ 101 đến 150 chứng từ

4,000,000

5,000,000

9,000,000

Từ 151 đến 200 chứng từ

5,000,000

5,500,000

10,000,000

Trên 201 chứng từ

Thỏa thuận

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ KHI CÓ YÊU CẦU KIỂM TRA TỪ CƠ QUAN THUẾ
Nội dung thực hiện dịch vụ
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Kiểm tra chứng từ kế toán theo nghiệp vụ kinh tế đã kê khai hạch toán.
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Kiểm tra số liệu kế toán đã kê khai hạch toán
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Đưa ra báo cáo số liệu kiểm tra & tư vấn số liệu.
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Cung cấp và giải trình số liệu với cơ quan thuế theo quyết định kiểm tra.
Báo giá dịch vụ:
Giá dịch vụ quyết toán thuế khi có quyết định kiểm tra của cơ quan thuế sẽ giao động từ 5,000,000-10,000,000 VNĐ/năm (tùy vào số liệu khách hàng).
Lưu ý: Giá mang tính chất tham khảo. Phí dịch vụ có thể điều chỉnh khi khảo sát thực tế.
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Hotline: 0936 120 777
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Email: info.vktax@gmail.com

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ KHI CÓ YÊU CẦU KIỂM TRA TỪ CƠ QUAN THUẾ
Nội dung thực hiện dịch vụ
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Kiểm tra chứng từ kế toán theo nghiệp vụ kinh tế đã kê khai hạch toán.
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Kiểm tra số liệu kế toán đã kê khai hạch toán
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Đưa ra báo cáo số liệu kiểm tra & tư vấn số liệu.
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Cung cấp và giải trình số liệu với cơ quan thuế theo quyết định kiểm tra.
Báo giá dịch vụ:
Giá dịch vụ quyết toán thuế khi có quyết định kiểm tra của cơ quan thuế sẽ giao động từ 5,000,000-10,000,000 VNĐ/năm (tùy vào số liệu khách hàng).
Lưu ý: Giá mang tính chất tham khảo. Phí dịch vụ có thể điều chỉnh khi khảo sát thực tế.
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Hotline: 0936 120 777
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp info.vktax@gmail.com

Các dịch vụ khác tại Vikotax
VIKO TAX được tách ra từ LONG VIET TAX với nhiệm vụ chuyên biệt là phục vụ các doanh nghiệp FDI. Với chức năng Đại lý Thuế - CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ TƯ VẤN VIKO sẽ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ về thuế với Quý Doanh nghiệp, theo đó trách nhiệm pháp lý sẽ thuộc về chúng tôi trên cơ sở chứng từ hợp lệ do Doanh nghiệp cung cấp. 
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Hotline: 0936 120 777
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Email: info.vktax@gmail.com

Các dịch vụ khác tại Vikotax
VIKO TAX được tách ra từ LONG VIET TAX với nhiệm vụ chuyên biệt là phục vụ các doanh nghiệp FDI. Với chức năng Đại lý Thuế - CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ TƯ VẤN VIKO sẽ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ về thuế với Quý Doanh nghiệp, theo đó trách nhiệm pháp lý sẽ thuộc về chúng tôi trên cơ sở chứng từ hợp lệ do Doanh nghiệp cung cấp. 
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp Hotline: 0936 120 777
Dịch vụ Quyết Toán thuế trọn gói cho hơn 500 doanh nghiệp info.vktax@gmail.com

TIN TỨC
Dịch vụ kiểm soát kế toán là gì?
Dịch vụ kiểm soát kế toán là gì?
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn về dịch vụ này qua bài viết sau nhé!
Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng
Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăngBài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về hoàn thuế và các trường hợp được hoàn thuế. Từ đó áp dụng vào cho đơn...
Khái niệm quyết toán thuế, khi nào cần phải quyết toán thuế?
Khái niệm quyết toán thuế, khi nào cần phải quyết toán thuế?Không phải các cá nhân, tổ chức muốn quyết toán thuế lúc nào cũng được mà phải tuân thủ theo thời gian pháp lu...
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627Tài khoản 627 phản ánh chi phí phát sinh phục vụ cho sản xuất và kinh doanh chung trong kỳ ở bộ phận và phân x...
Liên hệ với chung tôi để được tư vấn dịch vụ
Liên hệ

Liên hệ với chung tôi
để được tư vấn dịch vụ

Liên hệ
VIKOTAX
Địa chỉ: P3008, A3 ECOLIFE CAPITOL,
58 Tố Hữu, Hà Nội
Hotline: 0936 120 777
Email: info.vktax@gmail.com

19 Tháng Chín 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin