DỊCH VỤ

Dịch vụ hoàn thuế GTGT chuyên nghiệp
Tại Việt Nam hiện nay các quy định về chính sách thuế, quy định về kế toán thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, Bạn rất khó nắm bắt các quy định của các luật thuế. Nhiều khách hàng khi thực hiện hoàn thuế đã mất rất nhiều thời gian, hồ sơ phải chỉnh sửa và bổ sung nhiều lần, chi hoàn thuế gia tăng. Dịch vụ hoàn thuế gtgt của của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện hoàn thuế đúng quy định, tiết kiệm thời gian và chi phí.
  

Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Hotline: 0936 120 777
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Email: info.vktax@gmail.com
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc
CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ TƯ VẤN VIKO
Trao Vững Chắc - Đẩy Vươn Cao
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc

Dịch vụ hoàn thuế GTGT
chuyên nghiệp
Tại Việt Nam hiện nay các quy định về chính sách thuế, quy định về kế toán thuế rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực thuế, Bạn rất khó nắm bắt các quy định của các luật thuế. Nhiều khách hàng khi thực hiện hoàn thuế đã mất rất nhiều thời gian, hồ sơ phải chỉnh sửa và bổ sung nhiều lần, chi hoàn thuế gia tăng. Dịch vụ hoàn thuế gtgt của của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện hoàn thuế đúng quy định, tiết kiệm thời gian và chi phí.
  

Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Hotline: 0936 120 777
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc info.vktax@gmail.com
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc
CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ TƯ VẤN VIKO
Trao Vững Chắc - Đẩy Vươn Cao
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc

Dịch vụ hoàn thuế gtgt

Hoàn thuế GTGT là gì?

Nội dung dịch vụ hoàn thuế GTGT chi tiết

Các gói dịch vụ hoàn thuế gtgt

Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Bảng giá dịch vụ hoàn thuế gtgt

Hoàn thuế GTGT là gì?

Hoàn thuế GTGT là việc ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức đó không thuộc diện chịu thuế. Theo quy định hiện hành của pháp luật, trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT.
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc

Hoàn thuế GTGT là gì?
Hoàn thuế GTGT là việc ngân sách nhà nước trả lại cho cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức đó không thuộc diện chịu thuế. Theo quy định hiện hành của pháp luật, trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT.
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT

Tiết kiệm
chi phí

Không thất lạc hóa đơn

Mã hóa dữ liệu tiêu chuẩn

Thao tác
đơn giản

Để thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT, Bạn phải chuẩn bị các hồ sơ, chuẩn bị thông tin theo quy định, thực hiện soạn thảo các biểu mẫu theo quy định, chuẩn bị chứng từ và sổ sách kế toán.
Để thực hiện đúng quy định khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế GTGT, Bạn phải hiểu rõ quy định của luật thuế GTGT, nắm vững quy định của luật quản lý thuế, chứng từ kế toán và hạch toán kế toán đúng quy định.
Thủ tục hoàn thuế GTGT rất phức tạp, bạn sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức, chi phí cho một bộ hồ sơ hoàn thuế. Nếu Bạn không nắm rõ các quy định của các luật thuế, không có kinh nghiệm về dịch vụ hoàn thuế GTGT, thì việc hoàn thuế GTGT có thể phải kéo dài.
Để tiết kiệm thời gian và chi phí, thực hiện hoàn thuế GTGT được nhanh chóng, hàng trăm doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT của VikoTax.

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT
Để thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT, Bạn phải chuẩn bị các hồ sơ, chuẩn bị thông tin theo quy định, thực hiện soạn thảo các biểu mẫu theo quy định, chuẩn bị chứng từ và sổ sách kế toán.
Để thực hiện đúng quy định khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế GTGT, Bạn phải hiểu rõ quy định của luật thuế GTGT, nắm vững quy định của luật quản lý thuế, chứng từ kế toán và hạch toán kế toán đúng quy định.
Thủ tục hoàn thuế GTGT rất phức tạp, bạn sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức, chi phí cho một bộ hồ sơ hoàn thuế. Nếu Bạn không nắm rõ các quy định của các luật thuế, không có kinh nghiệm về dịch vụ hoàn thuế GTGT, thì việc hoàn thuế GTGT có thể phải kéo dài.
Để tiết kiệm thời gian và chi phí, thực hiện hoàn thuế GTGT được nhanh chóng, hàng trăm doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT của VikoTax.
Tiết kiệm
chi phí
Không thất lạc
hóa đơn
Mã hóa dữ liệu
tiêu chuẩn
Thao tác
đơn giản

Các bước thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp

VikoTax sẽ tư vấn, hướng dẫn trình tự các bước thực hiện dịch vụ này cho các đơn vị doanh nghiệp, công ty quý khách hàng được hiểu rõ, cụ thể hơn.
Bước 1: Khảo sát và tư vấn các vấn đề liên quan đến dịch vụ hoàn thuế GTGT
 Thu thập thông tin liên quan đến hoàn thuế GTGT
 Tư vấn các vấn đề liên quan, các tình huống có thể xảy ra khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT
Bước 2: Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ
 Kiểm tra các tờ khai thuế hàng tháng/quý của doanh nghiệp
 Kiểm tra hóa đơn bán ra, mua vào
 Kiểm tra bộ hồ sơ xuất khẩu
 Kiểm tra phần thanh toán của bên nước ngoài
 Kiểm tra phần thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn từ 20.000.000đ trở lên khi thanh toán cho các nhà cung cấp
 Kiểm tra các hợp đồng mua bán
 Kiểm tra sổ sách kế toán
 Kiểm tra các hồ sơ khác liên quan
 Kiểm tra tình hình nộp thuế của doanh nghiệp
Sau đó tiến hành hoàn thiện và bổ sung các hồ sơ còn thiếu.
Bước 3: Lập và nộp hồ sơ hoàn thuế
 Lập hồ sơ theo quy định và tiến hành nộp cho cơ quan tthuế.
Bước 4: Giải trình số liệu với cơ quan thuế
 Cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT.
 Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu từ cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra.
Bước 5: Nhận quyết định hoàn thuế và theo dõi tiền hoàn thuế
 Nhận quyết định hoàn thuế GTGT
 Theo dõi nhận tiền từ dịch vụ hoàn thuế gtgt được chuyển từ kho bạc vào tài khoản doanh nghiệp.

Các bước thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp
VikoTax sẽ tư vấn, hướng dẫn trình tự các bước thực hiện dịch vụ này cho các đơn vị doanh nghiệp, công ty quý khách hàng được hiểu rõ, cụ thể hơn.
Bước 1: Khảo sát và tư vấn các vấn đề liên quan đến dịch vụ hoàn thuế GTGT
 Thu thập thông tin liên quan đến hoàn thuế GTGT
 Tư vấn các vấn đề liên quan, các tình huống có thể xảy ra khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT
Bước 2: Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ
 Kiểm tra các tờ khai thuế hàng tháng/quý của doanh nghiệp
 Kiểm tra hóa đơn bán ra, mua vào
 Kiểm tra bộ hồ sơ xuất khẩu
 Kiểm tra phần thanh toán của bên nước ngoài
 Kiểm tra phần thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn từ 20.000.000đ trở lên khi thanh toán cho các nhà cung cấp
 Kiểm tra các hợp đồng mua bán
 Kiểm tra sổ sách kế toán
 Kiểm tra các hồ sơ khác liên quan
 Kiểm tra tình hình nộp thuế của doanh nghiệp
Sau đó tiến hành hoàn thiện và bổ sung các hồ sơ còn thiếu.
Bước 3: Lập và nộp hồ sơ hoàn thuế
 Lập hồ sơ theo quy định và tiến hành nộp cho cơ quan tthuế.
Bước 4: Giải trình số liệu với cơ quan thuế
 Cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT.
 Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu từ cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra.
Bước 5: Nhận quyết định hoàn thuế và theo dõi tiền hoàn thuế
 Nhận quyết định hoàn thuế GTGT
 Theo dõi nhận tiền từ dịch vụ hoàn thuế gtgt được chuyển từ kho bạc vào tài khoản doanh nghiệp.

Bảng Báo Giá Dịch Vụ

HOÀN THUẾ

SỐ TIỀN ĐƯỢC HOÀN TỪ 4% - 10% SỐ TIỀN ĐƯỢC HOÀN

LẬP HỒ SƠ, GIẢI TRÌNH HỒ SƠ HOÀN THUẾ

Từ 5 tỷ – dưới 10 tỷ

5% số tiền được hoàn

Từ 10 tỷ – dưới 15 tỷ

4% số tiền được hoàn

Trên 15 tỷ

3% số tiền được hoàn

Bảng Báo Giá Dịch Vụ

HOÀN THUẾ

SỐ TIỀN ĐƯỢC HOÀN TỪ 4% - 10% SỐ TIỀN ĐƯỢC HOÀN
LẬP HỒ SƠ, GIẢI TRÌNH HỒ SƠ HOÀN THUẾ

Từ 5 tỷ – dưới 10 tỷ

5% số tiền được hoàn

Từ 10 tỷ – dưới 15 tỷ

4% số tiền được hoàn

Trên 15 tỷ

3% số tiền được hoàn

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOÀN THUẾ KHI CÓ YÊU CẦU KIỂM TRA TỪ CƠ QUAN THUẾ
Nội dung thực hiện dịch vụ
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Tư vấn điều chỉnh và hoàn thiện toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Lập và làm thủ tục Đề nghị hoàn thuế
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Tiếp đón Đoàn kiểm tra (đi lại, ăn ở, lobby…), giải trình hồ sơ kế toán khi CQT kiểm tra hồ sơ hoàn thuế
Báo giá dịch vụ:
Giá dịch vụ hoàn thuế dựa vào số tiền khách được hoàn dao động từ 3 ~ 5%.
Lưu ý: Giá mang tính chất tham khảo. Phí dịch vụ có thể điều chỉnh khi khảo sát thực tế.
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Hotline: 0936 120 777
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Email: info.vktax@gmail.com

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOÀN THUẾ KHI CÓ YÊU CẦU KIỂM TRA TỪ CƠ QUAN THUẾ
Nội dung thực hiện dịch vụ
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Tư vấn điều chỉnh và hoàn thiện toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Lập và làm thủ tục Đề nghị hoàn thuế
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Tiếp đón Đoàn kiểm tra (đi lại, ăn ở, lobby…), giải trình hồ sơ kế toán khi CQT kiểm tra hồ sơ hoàn thuế
Báo giá dịch vụ:
Giá dịch vụ hoàn thuế dựa vào số tiền khách được hoàn dao động từ 3 ~ 5%.
Lưu ý: Giá mang tính chất tham khảo. Phí dịch vụ có thể điều chỉnh khi khảo sát thực tế.
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Hotline: 0936 120 777
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc info.vktax@gmail.com

Các dịch vụ khác tại Vikotax
VIKO TAX được tách ra từ LONG VIET TAX với nhiệm vụ chuyên biệt là phục vụ các doanh nghiệp FDI. Với chức năng Đại lý Thuế - CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ TƯ VẤN VIKO sẽ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ về thuế với Quý Doanh nghiệp, theo đó trách nhiệm pháp lý sẽ thuộc về chúng tôi trên cơ sở chứng từ hợp lệ do Doanh nghiệp cung cấp. 
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Hotline: 0936 120 777
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Email: info.vktax@gmail.com

Các dịch vụ khác tại Vikotax
VIKO TAX được tách ra từ LONG VIET TAX với nhiệm vụ chuyên biệt là phục vụ các doanh nghiệp FDI. Với chức năng Đại lý Thuế - CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ TƯ VẤN VIKO sẽ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ về thuế với Quý Doanh nghiệp, theo đó trách nhiệm pháp lý sẽ thuộc về chúng tôi trên cơ sở chứng từ hợp lệ do Doanh nghiệp cung cấp. 
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc Hotline: 0936 120 777
Dịch Vụ Hoàn Thuế GTGT Trọn Gói, Nhận hoàn thuế trên Toàn quốc info.vktax@gmail.com

TIN TƯ VẤN
Dịch vụ kiểm soát kế toán là gì?
Dịch vụ kiểm soát kế toán là gì?
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn về dịch vụ này qua bài viết sau nhé!
Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng
Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăngBài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về hoàn thuế và các trường hợp được hoàn thuế. Từ đó áp dụng vào cho đơn...
Khái niệm quyết toán thuế, khi nào cần phải quyết toán thuế?
Khái niệm quyết toán thuế, khi nào cần phải quyết toán thuế?Không phải các cá nhân, tổ chức muốn quyết toán thuế lúc nào cũng được mà phải tuân thủ theo thời gian pháp lu...
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627Tài khoản 627 phản ánh chi phí phát sinh phục vụ cho sản xuất và kinh doanh chung trong kỳ ở bộ phận và phân x...
Liên hệ với chung tôi để được tư vấn dịch vụ
Liên hệ

Liên hệ với chung tôi
để được tư vấn dịch vụ

Liên hệ
VIKOTAX
Địa chỉ: P3008, A3 ECOLIFE CAPITOL,
58 Tố Hữu, Hà Nội
Hotline: 0936 120 777
Email: info.vktax@gmail.com

19 Tháng Chín 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin